Constellation of communities.

Constellation of communities.

Client / Klient: Al-FUTTAIM, Dubai

Location / Lokalizacja: Bouznika, Morocco

Area / Powierzchnia: 686 ha

Urban concept 2010 / Koncepcja urbanistyczna 2010

Team: IN-VI


  • Constellation of communities Bouznika
  • Constellation of communities Bouznika
  • Constellation of communities Bouznika
  • Constellation of communities Bouznika
  • Constellation of communities Bouznika
  • Constellation of communities Bouznika

Projekt zakłada program o zróżnicowanych funkcjach i powierzchni użytkowej wielkości 4 mln mkw na 686 hektarach terenu, który zostanie zrealizowany w ciągu 20 lat.

Większość inwestycji to 40,000 jednostek mieszkaniowych średniej i niższej średniej klasy, które zgrupowano w kilku klastrach / osadach o mieszanych funkcjach, które łączą w sobie wszystkie cechy różnorodnego i zrównoważonego środowiska miejskiego. Klastry oddzielone są od siebie korytarzami tworzonymi przez rolniczy krajobraz. Teren inwestycji czerpie korzyści z całorocznego komfortowego klimatu, który będzie minimalizować potrzebę ogrzewania i chłodzenia budynków. Energia wiatrowa i słoneczna jest włączona do założeń projektu od samego początku, aby zapewnić zaspokojenie potrzeb energetycznych nowo projektowanych osiedli. Centrum miasta z usługami socjalnymi, edukacyjnymi i handlowymi będzie rozwijane wokół nowego dworca kolejowego. Regionalne centrum handlowe wzdłuż autostrady będzie łączyło lokalne sklepy, tradycyjne suki i rolnicze targi. Eko-korytarze i wewnątrzosiedlowe obszary rolne między klastrami będą stanowić ponad 25% powierzchni inwestycji. Te tereny rolne będą użytkowane przez mieszkańców przyległych do nich osad.

///

The project has a mixed use development program of 4 million sqm on 686 hectares to be built over 20 years.

The majority of the development are 40,000 middle and lower-middle class residential units set in mixed use clusters of villages that in their aggregate create a diverse and sustainable urban environment, separated by rural corridors. The site benefits from a comfortable year round climate which will minimize the need for heating and cooling of structures. Wind and solar energy is being incorporated from the outset to provide a share of new communities’ energy needs. A town centre with civic, educational and commercial activities is developed around the new railway station. A regional retail center along the highway will anchor local shops, souks and a farmers markets. Bio-corridors and interstitial agricultural areas between clusters will account for over 25% of the completed site. These agricultural sites will be provided to local residents adjacent to each community.