Koncepcja zagospodarowania parku w Brwinowie

Koncepcja zagospodarowania parku w Brwinowie.

Client / Klient: P.P.B „EKO-BUD” Sp. z o.o.

Area / Powierzchnia: 3,8 ha

Location / Lokalizacja: Brwinów, Poland

Concept 2016 / Koncepcja 2016

Team / Zespół projektowy: AKP


  • Park w Brwinowie
  • Park w Brwinowie
  • Park w Brwinowie
  • Park w Brwinowie
  • Park w Brwinowie

Koncepcja zagospodarowania parku stanowiącego zaplecze rekreacyjne dla mieszkańców osiedla. Istniejący wieloletni drzewostan jest niewątpliwym atutem i daje nam rzadką szansę na uzyskanie „dojrzałego” parku już w momencie zakończenia realizacji. W kompozycji założenia wykorzystano czytelne pozostałości dawnego układu nasadzeń w postaci alei jesionowych. Program funkcjonalny parku obejmuje zbiornik wodny z plażą i pawilonem, plac zabaw, amfiteatr oraz wielofunkcyjny trawnik rekreacyjny.

///

Park inside new residential development which is a recreational facility for residents. Existing  old tree-stand is an undoubted advantage and gives us a rare chance to get „mature” park at the time of implementation. The composition of the park is based on legible remains of the old plantings – alleys of ash-trees. The functional program of the park includes a water reservoir with a beach and pavilion, playground, amphitheater and multipurpose recreational lawn.