Koncepcja zagospodarowania parku. Harbin Central Park.

Koncepcja zagospodarowania parku. Harbin Central Park.

Location / Lokalizacja: Harbin, China

Area / Powierzchnia: 10 ha

Competition entry 2011 – 1st prize / 1 miejsce w konkursie 2011

Team: AKP / S&P


  • Harbin Central Park
  • Harbin Central Park
  • Harbin Central Park
  • Harbin Central Park
  • Harbin Central Park
  • Harbin Central Park
  • Harbin Central Park
  • Harbin Central Park

Koncepcja zagospodarowania parku w nowej dzielnicy Harbinu. Projekt łączy trzy główne elementy: wodę, ekologię i kulturę. Organiczne kształty ścieżek, nasadzenia i elementy wodne biegną zgodnie z głównym kierunkiem ruchu pieszego. Program zawiera 7 placów z centralną otwartą przestrzenią z muzeum i biblioteką. Liniowy park kończy się przystanią, gdzie znajdują się restauracje, bary i kawiarnie. Wzgórza pokryte drzewami i roślinami kwitnącymi wprowadza dodatkowy wymiar przestrzenny, izolują od hałasu miejskich ulic i tworzą mniejsze, bardziej intymne przestrzenie.

///

Central Park in new district of Harbin. The concept combining 3 main elements: water, ecology and cul-ture. Organic shapes of paths, plantings and water features follow the main flow of pedestrian traffic. The scheme consist 7 plazas with central open space with museum and library. Linear park ends with marina where restaurants, bars and cafés are located. Hills covered by trees and blooming plants introduce an additional dimension to the space, isolate from noise of the city streets and create smaller, more intimate spaces.