Konstruktorska Business Center

Konstruktorska Business Center (KBC)

dokumentacja wykonawcza / detailed design

Client / Klient: HB Reavis

Area / Powierzchnia: 3130 m2

Location / Lokalizacja: ul. Konstruktorska, Warszawa, Polska

Realization 2013 / Realizacja 2013

Team / Zespół: AKP / Hadart


  • Konstruktorska Business Center
  • Konstruktorska Business Center
  • Konstruktorska Business Center

Konstruktorska Business Center (KBC) jest 7 piętrowym budynkiem klasy A oferującym wysokiej jakości przestrzenie biurowe. Projekt uwzględniał nowoczesne systemy i technologie architektoniczne oraz przyjazne środowisku rozwiązania gwarantujące otrzymanie certyfikatu BREEAM. KBC to przykład połączenia nowoczesnej architektury z ciekawie urządzoną i dobrze zaprojektowana zielenią. Bryła budynku zawiera 2 połączone ze sobą dziedzińce o pow. 3130m2. Centralnym elementem założenia jest płytki zbiornik wodny otoczony zielenią oraz tarasami wykonanymi z elementów kompozytowych. Teren wokół zbiornika został zróżnicowany wysokościowo, a uzyskane dzięki temu pagórki obsadzono bylinami oraz krzewami. Efekt dopełniają rozłożyste klony i brzozy. Dzięki tym zabiegom projektowym w centrum dzielnicy biurowej udało się stworzyć atmosferę i mikroklimat leśnego ogrodu.

///

KBC is a 7 storey A Class high-quality office space building. The project includes modern architectural systems and technologies, and environmentally friendly solutions for obtaining BREEAM certificate. KBC is the example of connection modern architecture with interesting well designed greenery. The building includes 2 courtyards which area is 3130 sqm. The central element of the project is shallow pound surrounded by greenery and terraces made of composite elements. The area around the pond is graded and hills obtained in this way are planted with perennials and shrubs. Wide maples and birches complete the effect. By these design tricks it was possible to create an atmosphere and microclimate of the forest garden in the center of the office building.