Polityka Prywatności i Plików Cookies

Korzystanie ze strony internetowej serwer2409458.home.pl/autoinstalator/wordpressplugins oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

 

 §1
Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej serwer2409458.home.pl/autoinstalator/wordpressplugins.

Administratorem strony jest Jarosław Papla, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Jarosław Papla Architekci Krajobrazu Pracownia”, ul. Grabowicka 16, 43-502 Czechowice-Dziedzice, NIP: 6521613429. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail biuro@architekcikrajobrazu.pl.

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie serwer2409458.home.pl/autoinstalator/wordpressplugins nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom trzecim.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy tez rozwój Strony.

 

 §2
Definicje

Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Jarosław Papla, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Jarosław Papla Architekci Krajobrazu Pracownia”, ul. Grabowicka 16, 43-502 Czechowice-Dziedzice, NIP: 6521613429.
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem serwer2409458.home.pl/autoinstalator/wordpressplugins .
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

 

 §3
Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz kontaktowy.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są jedynie w celach i zakresie zgodnym z realizacją odpowiedzi na zadane zapytanie.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 8. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
 • nazwa.pl sp. z o.o., Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków,  NIP: 6751402920 – w celu przechowywania danych strony na serwerze;
 • Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. / Automattic Inc., www.automattic.com – platforma do tworzenia strony internetowej (WordPress) oraz tworzenia kopii bezpieczeństwa strony (wtyczka Jetpack).

9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

 

 §4
Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 

 §5
Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

 

 §6
Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

 §7
Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działania czy zaniechania podejmowane na ich podstawie.
 2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Administratora. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na stronie w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.