Geometryczny. Ogród prywatny.

Geometryczny. Ogród prywatny.

Location / Lokalizacja: Wólka Kozodawska, Poland

Area / Powierzchnia: 1500 m2

Completed 2010 / Realizacja 2010

Team / Zespół projektowy: AKP


  • Ogród geometryczny
  • Ogród geometryczny
  • Ogród geometryczny
  • Ogród geometryczny
  • Ogród geometryczny
  • Ogród geometryczny
  • Ogród geometryczny
  • Ogród geometryczny
  • Ogród geometryczny

W założeniu ogród miał charakteryzować się prostą kompozycją i tworzyć wrażenie otwartej przestrzeni. Osiągnięcie efektu przestronnego ogrodu na niewielkiej nie jest łatwe. Wykorzystano w tym celu sąsiedztwo lasu po północno-wschodniej stronie, który został wykorzystany jako wizualne powiększenie terenu. Dzięki dodatkowemu podziałowi ogrodu na wnętrza oraz ukierunkowaniu widoków osiągnięto przestrzeń z jednej strony otwartą, ale zróżnicowaną. Kompozycję ogrodu cechują proste i wyraźne podziały, które w dużej części podyktowała bryła domu. Aby osiągnąć efekt wizualnego powiększenia ogród podzielono na wnętrza, a każdemu z nich nadano inną funkcje i charakter. Poszczególne przestrzenie wydzielone są żywopłotami o wysokości od 1 do 2 metrów, które stanowią szkielet kompozycji. Tam gdzie istotne było osiągnięcie efektu otwarcia żywopłoty nie blokują widoku, ale uniemożliwiają objęcie ogrodu jednym spojrzeniem. Tworzą nachodzące na siebie plany oraz stanowią tło dla roślin kwitnących. W miejscach, gdzie założeniem było osiągniecie kameralnej atmosfery oraz ograniczenie widoku zastosowano żywopłoty wysokie.

///

The idea was to have a garden with a simple composition and create feeling of open space. Achievement of spacious garden on a small plot of land is not easy. The forest in the proximity of the north-eastern side was used as a visual enlargement of the garden space. On the one hand space open but diverse was reached using additional division of the interiors and orientation of view corridors. The composition of the garden is characterized by simple and clear divisions which were dictated by the mass of house. In order to achieve the visual effect of magnification garden was divided into the interiors and each of them was given different features and character. The individual spaces are separated by hedges of height 1 to 2 meters which are the backbone of the composition. Where it was important to achieve the effect of opening hedges do not block the view but make it impossible to cover the garden with one glance. Hedges create overlapping plans and are the background for flowerbeds. In places where the aim was to achieve an intimate atmosphere and limit the view of the high hedges are used.