Projekt kampusu szkolnego 'Keiwan Int. School’

Projekt kampusu szkolnego 'Keiwan International School’

Client / Klient: TSINGHUA UNIVERSITY

Location / Lokalizacja: Beijing, China

Area / Powierzchnia: 15 ha

Concept design 2016 / Koncepcja 2016

Team: AKP / Leedscape


  • Projekt kampusu szkolnego
  • Projekt kampusu szkolnego
  • Projekt kampusu szkolnego
  • Projekt kampusu szkolnego
  • Projekt kampusu szkolnego
  • Projekt kampusu szkolnego
  • Projekt kampusu szkolnego
  • Projekt kampusu szkolnego
  • Projekt kampusu szkolnego
  • Projekt kampusu szkolnego

Kampus łączy w sobie różnorakie funkcje oraz szkoły dla uczniów w różnym wieku. Celem projektu było stworzenie przestrzeni wspólnej, która mogłaby połączyć wszystkich użytkowników niezależnie od wieku czy zainteresowań. Główny Bulwar przebiegający przez cały Kampus łączy zarówno wejścia do poszczególnych budynków jak i przestrzenie publiczne. Na terenie kampusu znajdziemy boiska sportowe, salę koncertową i teatr, jak również place zabaw. Dziedziniec każdej szkoły jest zaprojektowany zgodnie z wymaganiami jej uczniów oraz zgodnie z profilem nauczania.

///

Campus combines a variety of functions and schools for students of all ages. The aim of the project was to create a common space that would connect all users, regardless of age or interests. The main boulevard running through the campus connects both the entrance to the individual buildings and public spaces. On campus you will find sports fields, a concert hall with theater, as well as playgrounds. The courtyard of each school is designed according to the requirements of its students, and according to the profile of teaching.