Projekt ogrodu prywatnego 06

Projekt ogrodu prywatnego 06 / Private garden 06

Location / Lokalizacja: Warszawa

Area / Powierzchnia: 250 m2

Client / Klient: Emkaa Architekci

Completed 2016 / Realizacja 2016

Team / Zespół: AKP


  • Ogród prywatny 06
  • Ogród prywatny 06
  • Ogród prywatny 06
  • Ogród prywatny 06
  • Ogród prywatny 06
  • Ogród prywatny 06
  • Ogród prywatny 06
  • Ogród prywatny 06

Projekt ogrodu prywatnego przy domu jednorodzinnym.

Teren przeznaczony do zagospodarowania wyznaczył budynek mieszkalny oraz budynek garażu. Zaproponowany geometryczny podział ogrodu wprowadza ład i porządek oraz pozwala wydzielić przestrzeń rekreacyjną „ogrodowego salonu” od przestrzeni wejściowej i gospodarczej.

Nasadzenia zaprojektowano tak, aby wydobyć z poszczególnych roślin to co najatrakcyjniejsze i zapewnić ozdobny charakter rabat w ciągu całego roku. Świdośliwy kwitnące wiosną i przebarwiające się jesienią posadzono na tle równo przyciętego trawnika. Wielopniowe brzozy o ozdobnej korze w towarzystwie wysokich traw są atrakcyjne zarówno latem, jak i późną jesienią oraz zimą. Na rabatach między roślinami okrywowymi posadzono rośliny cebulowe, które będą atrakcyjnym wiosennym akcentem. Wzdłuż granic ogrodu wykonano geometryczne formy grabów, wielopniowe brzozy oraz rytmicznie posadzone strzeliste cisy. Urozmaicają one z pozoru monotonną przestrzeń, wprowadzają rytm i w słoneczne dni tworzą grę światła i cienia.

Wyższe krzewy i drzewa zostały również podświetlone dla zapewnienia atrakcyjności ogrodu nocą.

///

The project of a small garden at the family house.

Site was determined by the house and garage building. Proposed geometric division of the garden introduces order and allows to separate the recreational space of the „garden living room” from the entrance and maintenance space.

Plantings are designed to extract from individual plants the most attractive features and provide an ornamental character throughout the season. Amelanchier blooming in spring and changing color of the leaves in autumn was planted on the background of trimmed lawn. Multi-trunk birches with the company of tall grasses are also attractive in the winter. On the flowerbeds between plants, spring bulbs were planted as an attractive spring accent. Geometric forms of hornbeams, interesting multi-trunk Amelanchier and birches together with rhythmically planted slim yew-trees diversifies the seemingly monotonous space, provide rhythm and also bring a shadow play.

The higher bushes and trees were also illuminated to ensure the garden was attractive at night.