Projekt rewitalizacji centrum Nysy

Projekt rewitalizacji centrum Nysy / Nysa City Center revitalization

Location / Lokalizacja: Nysa, Poland

Competition entry 2012 – 3rd prize / 3 miejsce w konkursie 2012

Team: AKP / S&PProjekt rewitalizacji centrum Nysy proponuje ujednolicenie i uporządkowanie przestrzeni publicznej śródmieścia. Środkiem do tego ma być wykorzystanie jednorodnej palety materiałów wykończeniowych oraz specjalnie zaprojektowanego systemu mebli ulicznych i elementów małej architektury. Elementy te pozwolą na stworzenie miejsc publicznych o różnorodnym charakterze, jednocześnie nadając unikalny i rozpoznawalny wygląd Centrum miasta. Projekt proponuje minimalną ingerencję w istniejące kubatury budynków tworzących pierzeje uliczne tak, aby zminimalizować potencjalne problemy formalne przy realizacji projektu oraz obniżyć jego koszty.

///

Nysa City center revitalization project intends to consolidate and organize the public space downtown, using a uniform palette of finishes and specially designed system of street furniture and landscaping elements. These elements allow for the creation of public spaces of various types, while giving a unique and recognizable appearance of the city center. The project proposes a minimum interference with existing buildings forming volume street frontages, so as to minimize potential problems in the implementation of a formal project and reduce its costs.