Taras na dachu. GBC Gdański Business Center.

Taras na dachu. GBC Gdański Business Center.

Client / Klient: AVIVA

Area / Powierzchnia: 800 m2

Location / Lokalizacja: Inflancka Str., Warsaw, Poland

Completed in 2016 / Realizacja 2016

Team / Zespół projektowy: AKP / Hadart


  • Taras GBC Aviva
  • Taras GBC Aviva
  • Taras GBC Aviva
  • Taras GBC Aviva
  • Taras GBC Aviva
  • Taras GBC Aviva
  • Taras GBC Aviva

Taras na dachu biurowca podzielono na kilka stref. STREFA MIEJSC SIEDZĄCYCH / STREFA WIELOFUNKCYJNA ma służyć zarówno do nieformalnych spotkań, relaksu (np. miejsce spożywania posiłków, gier itp.) jak i pracy samodzielnej lub zespołowej. Przestrzeń będzie częściowo zadaszona lekką konstrukcją ze składanym dachem co pozwoli na pełne wykorzystanie tarasu również w bardzo słoneczne dni lub podczas niewielkiego deszczu.

STREFA RELAKSU I ROZRYWKI będzie wyposażona w elementy siłowni plenerowej. STREFĘ PALACZY zlokalizowano w miejscu optymalnym zarówno pod względem dostępności jak i pod względem zminimalizowania uciążliwości związanych z paleniem tytoniu. STREFA KAWIARNI jest przedłużeniem strefy kawiarnianej w budynku. Zlokalizowano tu sześć ław piknikowych co stwarza dogodne warunki do spożywania posiłków oraz swobodnych spotkań między pracownikami.

Poszczególne strefy wydzielone są za pomocą donic z betonu architektonicznego oraz gotowych donic z laminatu epoksydowego. Donice wraz nasadzeniami stanowią również ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w szczególności przed wiatrem. Kompozycja opiera się na prostych podziałach wynikających z funkcji oraz swobody komunikacji. Dobór materiałów i kolorystyki jest dostosowany do kolorystyki elewacji budynku.

///

Terrace is divided into several zones. MULTIFUNCTIONAL/ SEATING ZONE is used both for informal meetings / relax as well as work individually or in a teams. The space will be partially covered, lightweight construction with a foldable roof which will allow full use of the terrace is also very sunny days or during a small rain.

ZONE OF RELAX AND ENTERTAINMENT will be equipped with elements of the outdoor gym. ZONE for SMOKERS is located in an optimal position both in terms of availability and in terms of minimizing the inconveniences associated with smoking. CAFÉ ZONE is an extension of the restaurant zone in the building. Located here six picnic benches which creates favourable conditions for meals and free meetings between employees.

The individual zones are separated by pots of architectural concrete and ready-made pots with epoxy laminate. Flower pots with planting also provide protec-tion from adverse weather conditions, especially the wind. The composition is based on a simple division resulting from the functions and comfort of communication. The choice of materials and colours is adapted to the colour of the facade of the building.