Zielony salon

ZIELONY SALON / GREEN LIVING ROOM

Location / Lokalizacja: Otwock, Poland

Area / Powierzchnia: 700 m2

Completed 2007 / Realizacja 2007

Team / Zespół: AKP


  • Zielony salon
  • Zielony salon
  • Zielony salon
  • Zielony salon
  • Zielony salon
  • Zielony salon
  • Zielony salon

Wizualne powiększenie ograniczonej przestrzeni ogrodu zostało osiągnięte przez jej podział na mniejsze wnętrza. Wprowadzenie nakładających się na siebie planów zapobiega objęciu całego ogrodu jednym spojrzeniem. Kolejne wnętrza pojawiają się stopniowo w trakcie wchodzenia do ogrodu i poznawania go. Podział przestrzeni został osiągnięty poprzez odpowiednie ukształtowanie rabat na różnych poziomach (niski mur oporowy z drewnianych bali) i stworzeniu nakładających się plany roślinności. Kompozycja ogrodu opiera się na geometrycznych podziałach (ścieżki, mury oporowe, taras), podczas gdy roślinność jest kształtowana swobodnie, dając ogrodowi naturalistyczny wygląd. Wybór materiałów nawiązuje do charakteru miejsca (głównie drewno i kamień). Całość założenia ma zapewnić kameralną atmosferę tajemniczego ogrodu otoczonego lasem.

///

Visual enlargement of the limited garden space was achieved by setting smaller interiors and the introduction of the overlapping plans, which prevents the observer embracing the garden at a glance. The next interiors appear when entering into garden and getting to know it. Division of garden space was achieved by appropriate shaping of flowerbeds on different levels (low retaining wall from wooden logs), and the formation of overlapping vegetation plans. The composition of the garden is based on the geometric divisions (paths, retaining walls, patio) while vegetation is shaped freely, giving garden naturalistic appearance. Choice of materials refers to the atmosphere of the garden (predominantly wood and stone). The whole garden composition aims to provide an intimate atmosphere of the secret garden surrounded by the forest.